Lokala regler Toggle

   

Hangö golfbanas lokala regler

LOKLALA REGLER

På Hangö banan gäller av Finlands Golfförbund fastställda lokala regler. Dessutom gäller följande lokala regler:

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

•  Användning av avståndskikare är tillåten.
•  Hål 13: På vänstra sidan “wasteland”,  som inte är bunker.
•  Lösa stenar i bunkrarna får tas bort utan straff.
•  Myrstackarna på banan är oflyttbara hindrande föremål. Lättnad enligt regel 24-2.
•  Skyltningen på banan är oflyttbara hindrande föremål.  Regel 24-2 är tillämplig.
•  Alla avståndsmärken (100, 150, 200) är oflyttbara hindrande föremål. Förbjudet att avlägsna avståndsmärket. Befrielse från hinder utan straff (regel 24-2).    
•  Stenbelagda vägar och transportleder på spelfältet är oflyttbara hindrande föremål. Lättnad enligt regel 24-2.
•  På banområdet stödda eller med orange band märkta träd och buskar är oflyttbara hindrande föremål där spel är förbjudet.  Regel 24-2b(i) är tillämplig.
•  Övriga lokala regler finns på klubbhusets infotavla.

 
Plikt för brott mot lokala regeln:
a. Hålspel – Förlust av hålet.
b. Slagspel – Två slag.

 

ShutDown