Banmästaren informerar

Vecka 17 sandas greenerna och utslagsplatserna sås och sandas.

Hälsningar banmästaren