Banmästaren informerar

BANMÄSTARENS INFOBREV 5.9.2022

Bästa spelare,

Tyvärr kan man fortfarande i slutet av augusti se effekterna av isbrännan som uppstod under den svåra vintern på Hangö golfbana. En långvarig bieffekt av isbrännan är att skadliga föreningar från ruttet gräs finns kvar i underlaget som förhindrar att ny tillväxt kan ta fart. Ny sådd förbättrar inte heller situationen innan underlaget återhämtat sig.

Under våren gjordes mycket arbete för att få gräset att vakna upp ur vinterdvalan, bl.a. gödsling, sådd och luftning. Grästäckets återhämtning bromsades upp av torr och blåsig väderlek. Bevattningssystemet var i gång alla nätter och ibland var vi tvungna att vattna också under dagen. Underlagets fuktighet har följts upp med mätningar. En visuell inspektion kan nämligen ge en felaktig bild av situationen. en spelyta som ser i spelarens ögon ser torr ut kan vara fuktig under ytan.

Några förändringar gjordes på banan i början av sommaren, främst för att förenkla och försnabba spelet. Dessa har förmodligen redan blivit bekanta för de flesta, men låt oss ändå sammanfatta dem här:

Alla tee-platser på 1:a fairway flyttades framåt för att göra banans utmanande starthål lite lättare. I samband med detta flyttades de röda tee-markeringarna till början av fairway. Planen är att senare göra en ny tee-plats till vänster innan fairway.
Out-linjen på vänster sida av 1:a fairway och bakom green ersattes av röda pinnar.
Out-linjen på vänster sida av 5:e fairway ersattes av röda pinnar.
Den högra kanten av 12:e fairway är markerad med röda pinnar från ca 100 m före green och framåt.
Några bunkrar har fyllts igen (de är för tillfället markerade med blåa ”mark under arbete”-pinnar) och kanterna på bunkrarna har städats upp.
Orange tee-markeringar har lagts till på alla fairways, från vilka banan kan spelas mycket kortare. Slopevärden har fastställts för dessa, så det går att spela en score som är giltig för handicapändamål också från orange tee-markering.

Under sommarens tillväxtperiod har normalt underhållsarbete utförts på banan. Det handlar främst om klippning men också sådd och gödsling. De platser som tagit mest skada under vintern återhämtar sig långsamt, men riktningen går mot det bättre hållet för varje vecka.

Nu då vi går mot höst påbörjas följande reparationsarbeten på banan:

Den gul/blå och röda teeboxen på hål 7 kommer att repareras genom att ta bort den gamla ytan, plana ut grunden och lägga nytt transfergräs
Den gul/blå och röda teeboxen på hål 9 repareras genom att ta bort den gamla ytan, plana ut grunden och lägga nytt transfergräs. Tee-boxarna kanske också förstoras något.

Som vanligt kommer fairways och greener under hösten att luftas med bussningar och skär.

Aktuell information om arbeten som inverkar på spelet publiceras på hemsidan och på klubbens anslagstavla.

Trevliga spelrundor!

-Matias