Banpresentation

HÅL 1

Lång dogleg till höger. Out of Bounds på vänster sidan.

Öppningsslaget mitt på fairway varifrån vy över greenen. Sidovattenhinder på greenens vänstra framsida, bunker till höger.

Out of Bounds bakom greenen.

HÅL 2

Utmanande, kräver noggrann träff på greenen. Skogen på hålets vänstra sida är Out of Bounds.

Sidovattenhinder på greenens vänstra och högra sida.

HÅL 3

Kort par 4, dogleg till vänster.

Träd framför greenen. Sidovattenhinder på greenens vänstra sida.

HÅL 4

Öppning mot bunkern på fairwayns vänstra sida. Sidovattenhinder på vänster och höger sida.

Innan greenen bunkrar på båda sidorna.

HÅL 5

Kort par 4 som vänder till vänster. Out of Bounds på vänstra sidan.

Två-platågreen med bunker till höger.

HÅL 6

En relativt kort par 5. Efter ett bra utslag är det möjligt att nå greenen med andra slaget.

Sidovattenhinder till höger i början på fairway. Två bunkrar framför greenen.

HÅL 7

Öppning mitt på fairway. Vid andra slaget lurar sidovattenhinder framför greenen.

Bunker till vänster om greenen.

HÅL 8

Kort par 3. Två-platågreen med bunkrar framför, till vänster och till höger om greenen.

HÅL 9

Dogleg till höger. Fairway kantas av 11 bunkrar. Sidovattenhinder på vänstra och högra sidan i början av fairway.

Greenen vågig och lång.

HÅL 10

Öppning i bredd med bunkrarna. Vattenhinder tvärs över fairway 70 meter innan greenen.

Sidovattenhinder och bunker vid greenens högra framkant.

HÅL 11

Kort par 3. Sidovattenhinder på fairway och greenens vänstra sida.

Bunker till höger om greenen.

HÅL 12

Till vänster svängande par 5. Bunker på fairway på höger sida.

Sidovattenhinder och bunker på fairway på vänster sida. Bunker även till höger om greenen.

HÅL 13

Öppning i riktning mot Jores sten. På vänstra sidan wasteland, som inte är bunker.

Bunkrar på båda sidorna om greenen.

HÅL 14

Banans längsta hål. Sidovattenhinder och bunker på högra sidan och långt sidovattenhinder på vänstra sidan.

Ett lyckat fortsättningsslag belönas.

Greenens bakre del lutar neråt.

HÅL 15

Utmanande par 4. Sidovattenhinder på vänstra sidan, bunker på fairways högra kant.

Fortsättningsslaget över vattnet kräver längd och noggrannhet.

HÅL 16

Dogleg till höger. Öppningsslaget i riktning mot bunkern.

Bred green med sidovattenhinder bakom till vänster.

HÅL 17

Lång par 3.

Lång green.

HÅL 18

Utmanande dogleg till höger. Öppningsslaget i riktning mot bunkrarna.

Sidovattenhinder på högra sidan. Out of Bounds bakom bunkrarna.

Bunkrar på båda sidorna om fairway före greenen.

previous arrow
next arrow
Slider