Ordförandes spalt 2024

Vi firar vår förenings 40-års jubileumsår.

Vår förening grundades 16.5.1984 som den 25 i ordningen i Finland. Egen bana fanns inte men verksamheten påbörjades med att spela på andra banor. Enligt verksamhetsberättelsen för år 1985 var det 27 golfare med, de som då trodde på vår sak.

1997 kunde vi spela på en egen 9-håls par 3-bana. Medlemsantalet växte snabbt, år 1998 fanns 216 medlemmar och följande år 310. På par 3-banan spelade vi följande 6 år men medlemstalet växte inte nämnvärt under den tiden. 9-håls par 36 (bakre 9) blev färdig 2002 och 18-håls par 72-banan 2006.
Då föreningen fyllde 25 år 2009 var medlemmarna ungefär 350.

Medlemsskap i föreningen var ända tills år 2014 bundet till spelrätt. Efter den ändringen har som medlem godkänts aktieägare, innehavare av spelrätt, hangöbor, sommarhangöbor och sådana som klarat och fått sitt greencard i Hangö. Styrelsen har också kunnat godkänna medlemsskap av andra, speciella skäl.

Efter detta beslut började medlemsantalet stadigt växa. Speciellt under coronaåren 20-22 var ökningen nästan 200 nya medlemmar.

Enligt Finlands Golfförbunds statistik (17.10.2023) finns det 133 golfföreningar i Finland med sammanlagt 155 584 medlemmar. Herrspelare är 64 % (99 907), damer 25 % (38 873) samt juniorer 21 år och yngre pojkar 9 % (13 175) och flickor 2 % (3629). Finlands Golfförbund är med sitt medlemstal det största grenförbundet i Finland.

Vårt motsvarande medlemstal var 851, varav herrar 52 % (445), damer 32 % (268), pojkar 13 % (28) och flickor 3 % (28). Hangö Golf rf är med sitt medlemstal den största sportföreningen i Hangö. Medlemsantalet fortsätter att växa, enligt den senaste statistiken är vi nu över 900.

Antalet medlemmar är på en bra nivå. Damernas andel är betydande och särskilt bra är det att yngre män har börjat golfa igen.

Vi har goda förutsättningar att utveckla vår verksamhet, förverkliga HanGolf-45 utvecklingsprojekt och på så sätt förbättra banans skick och imago.

Trevlig Golfsäsong !

Raimo Mustakangas
Ordförande