Golfbilar

Vi har 9 golfbilar till uthyrning. Det lönar sig alltid att boka golfbilen i samband med tidsbokningen. Bilbokningen avbokas automatiskt ifall det är bilförbud på golfbanan (t.ex rikligt med regn eller morgonfrost). Golfbilarna är för max två personer/golfbil. Åldersgränsen att köra golfbil är 15 år och föraren måste ha åtminstone mopokort.
Det är strängt förbjudet att köra golfbil alkoholpåverkad eller påverkad av droger!

Läs här mera om våra hyres- och säkerhetsregler:

Hyresregler för golfbilarna:

 • Åldersgränsen att köra golfbil är 15 år och föraren måste åtminstone äga mopokort. Under 15 åringar får inte köra golfbil, inte ens med lov av förmyndare.
 • Det lönar sig att boka golfbilen redan i samband med tidsbokningen.
 • Nyckeln till golfbilen fås av caddiemaster, som även ger mera instruktioner angående användning av golfbil. Golfbilarna finns på baksidan av klubbhuset.
 • Det är endast tillåtet att köra golfbil på vägarna, fairways och kortklippta raffen.
 • Det är förbjudet att köra mellan greenerna och bunkrarna, samt på teeboxarna
 • Kör inte för nära bunkerkanterna (eller i bunkrarna) – finns risk att bunkerkanterna rasar.
 • Det är förbjudet att köra alkoholpåverkad eller påverkad av andra droger!
 • Du kommer väl ihåg att sätta golfbilen tillbaka på laddning då du spelat klart och kom ihåg att returnera bilnyckeln till caddiemaster.
 • Returnera golfbilen i fint skick och meddela genast efter rundan om eventuella skador som uppkommit under rundan. Egenrisk för förorsakande av skador är 300€.
 • Hyrning av golfbil berättigar till en golfrunda och golfbilen måste returneras senast 4,5 timmar efter starttiden (9 hål 2 h 15 min)
 • Reglerna för användning av golfbil för följas.

Säkerhetsregler för användning av golfbilarna:

 • Bilarna får inte köras av under 15 åringar, inte ens med föräldrarna med i bilen.
 • Händer och fötter bör hållas på insidan av bilen.
 • Låt inte barnen leka med golfbilen. Den är ingen leksak.
 • Högst två personer och golfbägar per golfbil
 • Kör ansvarsfullt och respektera golfbanan, undvik snabba bromsningar.
 • Det är förbjudet att stå på stänkskärmen och bilens bakre del.
 • Kör inte framför spelarna om någon ännu ska slå sin boll.
 • Kör försiktigt på parkeringsplatsen, nära servicebyggnaderna, då du kör över vägarna, på rangen och nära klubbhuset.
 • På alla allmänna vägar och områden följs vägtrafiklagen.
 • Följ order och bestämmelser av övervakaren.
 • Den som hyr en golfbil har ansvar över bilen.
 • Försummande av anvisningarna leder till omedelbar avlägsning från golfbanan.