Paikallissäännöt Toggle

 

Hangon golfkentän paikallissäännöt.

PAIKALLISSÄÄNNÖT
Kentällä on voimassa Suomen Golfliiton paikallissäännöt. Lisäksi on voimassa seuraavat paikallissäännöt.

Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.

Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huom.: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

• Etäisyysmittarin käyttö on salllittu.
• Väylä 13: Vasemalla wasteland, joka ei ole bunkkeri.
• Hiekkaesteissä olevat irtokivet saa rangaistuksetta poistaa.
• Kentällä olevat muurahaispesät ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 24-2 mukaan.
• Kentällä olevat opaskyltit ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 24-2 mukaan.
• Kaikki mittamerkit (100, 150, 200) ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24 2).
• Kentällä olevat sorapäällysteiset tiet ja kulkuväylät ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 24-2 mukaan.
• Kentän alueella olevat tuetut puut sekä oranssin värisin nauhoin merkityt puut ja pensaat ovat kiinteitä haittoja, joista pelaaminen on kielettyä.  Vapautuminen säännön 24-2b (i) mukaisesti.
• Muut paikallissäännöt ovat nähtävillä klubitalon ilmoitustaululla.

Rangaistukset paikallissäännön rikkomisesta:
A. Reikäpeli – Reiän menetys.
B. Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä.

Kenttätoimikunta

 

Tilapäisesti voimassa olevat paikallissäännöt

ETÄISYYSMITTARIN KÄYTTÖ
Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu. Vain sellaista mittaria voidaan käyttää joka mittaa etäisyyttä. Sellaisen etäisyysmittarin käyttö joka mittaa ilmansuuntaa, tuulta, lämpötilaa tai kentän kaltevuutta on kielletty. Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Pelistä sulkeminen

ILMASTUSREIÄT PELIALUEELLA
Jos pallo pelialueella on ilmastusreiässä, pelaaja saa ilman rangaistusta nostaa ja puhdistaa pallon. Pelialueella pelaajan tulee pudottaa pallo mahdollisimman lähelle paikkaa, jossa pallo oli, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää. Viheriöllä pelaajan tulee asettaa pallo lähimpään paikkaan, ei lähemmäksi reikää, jossa vapaudutaan tällaisesta olosuhteesta. Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli: Reiän menetys Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

SIIRTONURMEN SAUMAT
Pelialueella olevat siirtonurmen saumat ovat kunnostettavaa aluetta. (Tämä ei siis koske itse siirtonurmen paloja) Mikäli sauma haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa, pelaaja ei saa vapautusta säännön 25-1 mukaisesti. Mikäli pallo on saumassa tai koskettaa sitä tai sauma haittaa pelaajan aiottua mailan heilahdusrataa, pelaaja saa vapautua kunnostettavan alueen vaikutuksesta säännön 25-1 mukaisesti. Kaikki saumat yhdellä siirtonurmialueella katsotaan samaksi saumaksi. Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli: Reiän menetys Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

KUNNOSTETTAVA ALUE, JOSTA PELAAMINEN ON KIELLETTY
Sinivalkoisin paaluin merkitty alue on kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty. Jos pallo koskettaa tai on kunnostettavalla alueella tai tämä alue häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai hänen aiottua mailan heilahdusrataa, on pelaajan vapauduttava kunnostettavan alueen vaikutuksesta säännön 25 1 mukaisesti. Kunnostettavan alueen merkkipaalut ovat haittoja.     Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli: Reiän menetys Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

MAAHAN PAINUNEEN PALLON NOSTAMINEN
(Alue on määriteltävä, mikäli se on mahdollista)… pelialueella omaan alastulojälkeensä (muuhun kuin hiekkaan) painuneen pallon saa nostaa, puhdistaa ja pudottaa rangaistuksetta mahdollisim-man lähelle alkuperäistä sijaintikohtaa, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää.    Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli: Reiän menetys Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

SUOJELTAVAT PUUT
Paikallissääntö: Pelialueella olevat istutetut tukipuin tuetut puut (oranssinvärisin merkinnöin) ovat kiinteitä haittoja, josta pelaaminen on kielletty. Jos nämä puut häiritsevät pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa, on pelaajan vapauduttava rangaistuksetta kiinteän haitan vaikutuksesta säännön 24-2b(i) mukaisesti.

SIIRTOSÄÄNTÖ
Paikallissääntö: Kun pallo on missä tahansa pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla (reiällä __ ), pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista sen paikka on merkittävä. Nostettu pallo on asetettava toimikunnan määrittelemän siirto-oikeuden (15 cm, tuloskortin leveys, mailanmitta tms.) salliman matkan päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.

Pelaaja voi asettaa pallonsa vain kerran. Asetettu pallo on pelissä (sääntö 20-4). Jos pallo ei pysy sitä asetettaessa paikallaan, sovelletaan sääntöä 20-3d. Jos asetettu ja paikalleen jäänyt pallo tämän jälkeen liikkuu, ei rangaistusta seuraa. Pallo pelataan uudelta paikaltaan, ellei jokin muu sääntö muuta määrää.

Jos pelaaja ei merkitse pallon paikkaa ennen sen nostamista, saa hän lyönnin rangaistuksen. Jos pelaaja siirtää palloa muulla tavalla, esimerkiksi mailan lavalla, hän saa lyönnin rangaistuksen.

ShutDown