Aktieägarförmåner

Aktieägarförmåner säsongen 2023

Aktieägare och spelrättsinnehavare får spela på Bruksgolf, Ekegolf, Meri-Teijogolf och Salo Golf under hela säsongen på vardagar till halva priset. Det förutsätter att alla spelrättsavgifter är betalda och att både vår bana och respektive kontraktsbana är öppna.