Krattan i sandbunkern Toggle


Lämna krattan i bunkern tvärs mot slaglinjen, så att den underlättar banskötseln och inte stör spelet! Rätt placerad kratta i sandbunkern på hål 5

 

 

ShutDown