Tävlingskommittén Toggle

 

Tävlingskommittén 2018

Tapio Järvinen 📱 050 – 541 9267 (ordförande)
Raimo Mustakangas 📱 040 – 509 4294
Kari Lindfors 📱 040 – 560 0731
Veikko Savolainen 📱 0400 – 955 355

 

      • Tävlingskommittens huvudsakliga uppgift är att arrangera tävlingar och anskaffning av pris och liknande uppgifter.
      • Tävlingskommitten står också för de lokala reglerna, som ska vara inom ramarna för de allmänna golfreglerna.
      • Vi hjälper gärna till med arrangemang av företags- och sponsortävlingar.

 

ShutDown