Ordförandes sida Toggle

 

Bästa golfare

Säsongen 2019 har börjat!

Föreningens årsmöte hölls i februari och då förändrades också styrelsens sammansättning. Under den följande säsongen fungerar undertecknad som ordförande och Heidi Fromholz som sekreterare. I styrelsen fortsätter Tapio Järvinen, Raimo Mustakangas, Helka Ruuska, samt Yvonne Ducander-Ekholm. Som ny medlem börjar Nipa Ronikonnmäki. Ett stort tack till Veikko Savolainen för ett välgjort arbete i Hangö Golf r.f:s styrelse!

Många evenemang på Hangö golfbana är också påkommande, så jag hoppas att alla föreningens medlemmar deltar aktivt i såväl tävlingar som i frivilliga arbetsinsatser. Jag önskar er alla en framgångsrik säsong!

Sanna Varjus
Hangö Golf r.f:s ordf.
sanna.varjus@gmail.com

P.S I februari, nästa år, blir det igen lediga styrelseplatser, så om du vill vara med och påverka angående tävlingar eller övrig verksamhet, så anmäl ditt intresse i god tid till styrelsen.

ShutDown