Ordförandes sida Toggle

 

Bästa golfare

Säsongen 2018 har börjat!

Föreningens årsmöte hölls i februari och då förändrades också styrelsens sammansättning. Under den följande säsongen fungerar undertecknad som ordförande och Heidi Fromholz som sekreterare. Raimo Mustakangas återkom till styrelsen. Som starka stöttepelare i styrelsen fortsätter Tapio Järvinen, Helka Ruuska, Veikko Savolainen samt Yvonne Ducander-Ekholm. Ett stort tack till Tetti Sommardahl och Vicke Friman för ett välgjort- och långvarigt arbete i Hangö Golf r.f:s styrelse!

Årsmötet valde Kari Lindfors till hedersordförande. Grattis Kari!

Många evenemang på Hangö golfbana är också påkommande, så jag hoppas att alla föreningens medlemmar deltar aktivt i såväl tävlingar som i frivilliga arbetsinsatser. Jag önskar er alla en framgångsrik säsong!

Sanna Varjus
Hangö Golf r.f:s ordf.
sanna.varjus@gmail.com

P.S I februari, nästa år, blir det igen lediga styrelseplatser, så om du vill vara med och påverka angående tävlingar eller övrig verksamhet, så anmäl ditt intresse i god tid till styrelsen.

ShutDown