Han-Golf Ab:s miljöpolitik Toggle

 

Han-Golf Ab förbinder sig att främja en hållbar utveckling samt att ständigt förbättra sin egen verksamhet för att garantera kvaliteten på vår närmiljö. Vi förbinder oss att följa gällande lagar och förordningar samt det internationella GEO miljösystemet. Målet är att uppnå en golfbana som sköts på ett berömligt sätt, och som belastar den närliggande naturen på minsta möjliga sätt.

Vi strävar efter att i all vår verksamhet beakta olika miljösynpunkter. Vi informerar om våra miljöfrågor, och vi för en öppen diskussion angående de miljöfrågor som berör golfbanans verksamhet. Vi önskar styra våra medlemmar och gästspelare att förhålla sig ansvarsfullt till miljöfrågor, och vi strävar efter att våra underleverantörer och våra partners följer en ansvarsfull miljöpolitik.

På golfbanan försöker vi befrämja områdets mångfald. Vi optimerar användningen av gödsel och växtskyddsmedel för att hindra att dessa belastar vattenmiljön, vilket kontrolleras med regelbundna vattenanalyser. Vi strävar efter att effektivera golfbanans avfallshantering och att minska energiförbrukningen genom att använda oss av energieffektiva alternativ där detta är möjligt.

Golfkentän ympäristökartoitus 20.4.2018

Hangon golfkentän linnustoselvitys 2018

Han-Golf linnusto

Hiilijalanjälki loppuraportti 2019

Han-Golf luonto- ja maisemaselvitys 20.9.2019

Han-Golf putkilokasvit

ShutDown