Recent Posts Toggle

-> Bekanta dej med golfbanan: HanGolf Fairway Flyovers 1-18

Continue Reading →

Den torra sommaren fortsätter! Läs mera…

Den historiskt torra försommaren fortsätter. Golfbanans bevattningskapasitet har nått sin gräns och golfbanan bevattnas varje natt med...

Continue Reading →

Blåa tiiplatser, nya slopetabeller och nya hcp från och med 14.5.2018

Hangö golfbana har idag 14.5.2018 tagit ibruk de blåa tiiplatserna. På grund av detta, har hela banan slopats om och på samma gång har även...

Continue Reading →
ShutDown