Green Card Toggle

   

Golfharrastus alkaa Green Card-suorituksesta

Golfharrastus alkaa Green Card -suorituksesta. Sen tavoitteena on varmistaa, että pelaajalla on riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet golfharrastuksen varsinaiseen aloittamiseen ja golfkentällä pelaamiseen etenkin kanssapelaajia vaarantamatta. Green Card -kurssi ei yksinään takaa suorituksen hyväksymistä. Omaa osaamista on syytä kehittää harjoituskentällä myös omatoimisesti tai opettajan avustuksella.

Tutkinto sisältää seuraavat osa-alueet:

A) Golfetiketti (golfkäytös)

  • turvallinen pelitapa
  • toiset pelaajat huomioon ottava pelitapa
  • kenttää säästävä ja kentän kunnosta huolehtiva pelitapa

B) Golfin säännöt

  • osaa keskeiset sääntökohdat
  • osaa käyttää sääntökirjaa
  • tietää tasoitusjärjestelmän perusteet

C) Riittävän pelitaito

Lyöntitaidon ja pelitaidon suoritus

Pelaaja selviytyy pelitaidon suorituskokeesta helpommin, jos hänellä on mahdollisuus olla mukana virallisen tasoituksen omaavan pelaajan pelikierroksella caddienä tai muuten ennen pelitaidon koetta.

Lyöntitaidon suoritukset merkitään Golftaidon suorituskorttiin. Golftaidon suorituksesta pitää huolta ja kirjaa pelaajan kotiseura. Seuroilla on oikeus ottaa maksu kursseista ja Green Cardin suorituksesta. Kaikissa kokeissa on virallisen suorituksen vastaanottajan oltava läsnä. Hän allekirjoituksellaan vahvistaa kunkin osasuorituksen hyväksymisen.

 Lyöntitaidon koe

Lyöntitaidon koe sisältää seuraavat osasuoritukset:

Pitkä lyönti

A) Miehet; pallo lennossa läpi 60 metriä leveän portin, joka on 100 metrin etäisyydellä lyöjästä. 6 lyöntiä 10 lyönnistä onnistuttava.

B) Naiset; pallo lennossa läpi 40 metriä leveän portin, joka on 60 metrin etäisyydellä lyöjästä. 6 lyöntiä 10 lyönnistä onnistuttava

 Lähilyönnit

Viisi chippiä 20 metrin etäisyydeltä ympyrään, jonka halkaisija on 8 metriä. Kolme palloa on saatava ympyrän sisään.

Hiekkaestelyönti

Viisi lyöntiä hiekkaesteestä viheriölle. Kolme palloa on saatava viheriölle.

Pitkät putit

Viisi puttia 15 metrin etäisyydeltä ympyrään, jonka halkaisija on 4 metriä. Kolme palloa on saatava ympyrän sisään.

Lyhyet putit

Viisi puttia 1 metrin päästä reikään. Kolme puttia on saatava reikään.

Kun pelaaja on selvinnyt lyöntitaidon osasuorituksista, on vuorossa pelikierros kentällä. Kokeen tulee sisältää vähintään neljä reikää ja korkeintaan 9 reikää. Pelitaidon osalta pelaajan on osoitettava tasoitusta 54 vastaavaa pelitaitoa (kolme yli par/reikä). Pelikokeessa suorituksen vastaanottajat tarkkailevat myös pelaajan sääntötietoutta ja kykyä noudattaa golfin etikettiä.

Green Card -määräykset

Golftaidon suorituksen vastaanottaa pelaajan kotiseura. Pelaajan osasuoritukset merkitään Golftaidon suoritus – Green Card -korttiin. Green Cardin suorittamisella pelaaja on tällöin selviytynyt A) golfin golfkäytöstä, B) sääntö-jä ja C) pelitaitoa koskevista kaikista kokeista SGL:n määräysten mukaisesti.

Seuralla on mahdollisuus antaa pelaajalle tilapäinen pelilupa oman seuran kentälle, jos hän on selviytynyt etiketti- ja sääntökokeesta sekä suorittanut suurimman osan pelitaitokokeesta. Tämä pelilupa on voimassa vain kotiseuran kentällä ja rajoitetun ajan. Tilapäinen pelilupa voi olla voimassa korkeintaan 6 viikkoa. Tähän tilapäiseen pelilupaan voi seura liittää ehtoja kuten:

  • pelikierrokset virallisen tasoituksen omaavan pelaajan kanssa
  • tietty määrä harjoituskierroksia

Koko koe on kuitenkin suoritettava ennen kuin Green Card voidaan myöntää.

Sopimus toisen seuran tai alkeiskurssien järjestäjän kanssa

Seuroilla on mahdollisuus tehdä sopimus jonkun toisen seuran kanssa tai tasokkaan kurssien järjestäjän kanssa koulutuksesta ja Green Card -suoritusten vastaanotosta.

ShutDown