Han-Golf Oy:n ympäristöpolitiikka Toggle

 

Han-Golf Oy on sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen ja oman toimintansa jatkuvaan parantamiseen ympäristön laadun takaamiseksi. Sitoudumme noudattamaan toimintaamme liittyvää lainsäädäntöä ja määräyksiä, sekä kansainvälistä GEO-ympäristöjärjestelmää. Tavoitteena on saada aikaan kiitettävästi hoidettu golfkenttä tavalla, joka kuormittaa ympäröivää luontoa mahdollisimman vähän.

Pyrimme ottamaan ympäristönäkökulman huomioon kaikessa toiminnassamme. Tiedotamme ympäristöasioista ja käymme avointa keskustelua kentän toimintaan liittyvissä ympäristökysymyksissä. Ohjaamme golfyhteisön jäseniä vastuullisuuteen ympäristöasioissa, sekä huolehdimme siitä, että alihankkijat ja sopimuskumppanimme toimivat hyväksyttäviä ympäristöperiaatteita noudattaen.

Golfkentällä pyritään edistämään alueen monimuotoisuutta. Lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden joutumista vesistöihin ehkäistään optimoimalla kulutusmääriä ja säännöllisellä vedenlaadun seurannalla. Pyrimme tehostamaan kentän jätehuoltoa ja vähentämään energiankulutusta valitsemalla energiatehokkaampia vaihtoehtoja missä mahdollista.

Golfkentän ympäristökartoitus 20.4.2018

Hangon golfkentän linnustoselvitys 2018

Han-Golf linnusto

Hiilijalanjälki loppuraportti 2019

Han-Golf luonto- ja maisemaselvitys 20.9.2019

Han-Golf putkilokasvit

 

ShutDown