Info och avgifter Toggle

OBS. Aktieägare/spelrättsinnehavare!

En aktie berättigar till en namngiven spelrätt per säsong eller kan bytas till 22 spelbiljetter (+10€ administrativ kostnad)

 • Om spelbiljetten används av spelrättsinnehavaren och/eller hans gästspelare i samma start, debiteras ingen administrativ kostnad på 10 €.
 • Han-Golf Oy Ab debiterar Administrativ kostnad 10 €, om spelbiljetten används av någon annan än spelrättsinnehavaren och/eller hans gästspelare i samma start. Avgiften betalas till Caddiemaster i samband med anmälning.

OBS. Medlemmar.

 • Spelarna måste vara beredda på att visa sin spelbiljett, Id-bevis eller aktienummer, om banpersonal frågar efter.
 • Hcp-kortet fås från hemklubben och medlemsavgiften är betald och att någon av följande kriterier uppfylls:
 • personen har spelrätt (aktie eller hyres) eller
 • en familjemedlem har aktie i Han-Golf Oy Ab eller
 • personen är Hangöbo eller sommarhangöbo eller
 • personen har avlagt GreenCard kurs på Hangö golfbana eller
 • annan särskild orsak (styrelsen kan bevilja medlemsskap efter ansökan)

Medlem som får sitt medlems-/handicapskort utan spelrätt, betalar greenfee!

Prislista säsongen 2019

Greenfee 38 € (dagsgreenfee)

Greenfee 48 € 15.6-15.8 (dagsgreenfee)
Greenfee 20 € junior under 18 år (dagsgreenfee)
Spelpaket, 8 biljetter totalt 280 €
Spelpaket, 22 biljetter totalt 280 €
Golfbil 25 € (18 hål), 15 € (9 hål) (pris/runda)

 • Med aktieägare/spelrättsinnehavare: 10 € rabatt på normal greenfee (5 € på 9 hål).
 • SGKY Förmånskort: -50 % på normal Greenfee/en gång (gäller ej rabatterade greenfee priser).
 • Golfpiste.com medlemskort: två spelare för en Greenfee (gäller ej rabatterade greenfee priser).
 • Hos oss går även Smartum liikuntasetelit, Edenred virikesetelit, Sporttipassi och Eazybreak Liikunta.

OBS! Starttiden bör avbokas minst 2 timmar före starttid. Ifall inte starttiden avbokas, debiteras normal greenfee för alla icke avbokade tider.

Medlemsavgift:

 • vuxna 80 € (22 år och äldre)
 • juniorer 45 € (21 år och yngre)

Det år en spelare fyller 22, räknas han/hon som vuxen.

Anslutningsavgift:

 • vuxna 0 €
 • juniorer 0 €

Hyresspelrätt vuxna: 690 euro (begränsat antal)

Hyresspelrätt juniorer:

 • aktieägares junior 18 år och yngre = 50 euro
 • aktieägares junior 19-21 år = 125 euro
 • aktieägares junior 22-25 år = 150 euro
 • ej aktieägares junior 18 år och yngre = 100 euro
 • ej aktieägares junior 19-21 år = 250 euro
 • ej aktieägares junior 22-25 år = 300 euro

Årsvederlag: 690 € (inneh.moms 10%)

Green Card kurs: 200 €

 

Mera information om betalningar och aktier nere på sidan!

Medlemsavgift

Medlem

 • Ingen anslutningsavgift
 • Medlemsavgift: 80 euro

Junior

 • Ingen anslutningsavgift
 • Medlemsavgift: 45 euro / år

Medlems- och anslutningsavgifter betalas till Hangö Golf rf:s konto: NORDEA: FI25 2012 3800 0113 85.

Dessutom skall medlemsblankett ifyllas. Den kan laddas nedan.

Obs: Aktier eller spelrätt FÅR EJ BETALAS på detta konto!

Medlemsärenden och medlemsavgifter sköts av Hangö Golf rf:

Ordförande Sanna Varjus, tel 040 505 6498
Verkställande direktör Lena Haanpää, tel 040-592 7717
Caddiemaster, tel 019-248 9357

Aktier och årsvederlag

A-aktie (ger rättighet till en namngiven spelrätt)

Årsvederlag: 690 euro (inkl. 10% moms)

Aktie- och årsvederlagsavgifter betalas till Han-Golf Oy Ab:s konto: ANDELSBANKEN: FI66 5549 8320 0093 01.

Kontaktperson vd Lena Haanpää 040-592 7717

Hyresspelrätt

Vuxen 690 euro (inkl 10% moms).

Junior hyresspelrätt (prisena inkl 10% moms)

 • aktieägares junior under 18 år = 50 euro
 • aktieägares junior 19-21 år = 125 euro
 • aktieägares junior 22-25 år = 150 euro
 • ej aktieägares junior under 18 år = 100 euro
 • ej aktieägares junior 19-21 år = 250 euro
 • ej aktieägares junior 22-25 år = 300 euro

Spelrättsavgifter betalas till Han-Golf Oy Ab:s konto:  ANDELSBANKEN: FI66 5549 8320 0093 01.
Kom ihåg att nämna juniorens namn då du betalar juniorspelrätten.

Spelrätter sköts av Han-Golf Oy Ab
Kontaktperson vd Lena Haanpää 040-592 7717

Green card

Green card kurs 200.00 €

– innehåller kurs och en rund på banan (med pro).

Kurstidtabell: se Tjänster + Golf Pro eller www.bamsegolf.fi

Golf Pro

Björn “Bamse” Schoultz
puh. +358-(0)500 404 611,
email: bamse.schoultz(at)kolumbus.fi
www.bamsegolf.fi

Föreningens medlemsansökan:

> Ansökan

ShutDown