HCP bestämmelser Toggle

Ej aktiva spelare spelar i tävlingar med handicap 0

Aktiv spelare:

Då en spelare under säsongen 2016 lämnat in minst fyra (4) giltiga scorekort, är hans medlems- och handicap för säsongen 2017 AKTIVT

En aktiv spelar kan deltaga i tävlingar och vinna priser.

För att hcp-kortet hålls aktivt även under nästa säsong, bör spelaren lämna in minst fyra (4) nya scorekort under pågående säsong.

Om hcp är 0 – 4,4 bör man spela 18 hål. Om hcp är 4,5 – 54 räcker det med 9 håls resultat.

Icke-aktiv spelare:

Medlems- och handicapskortet är inte aktivt för säsongen 2017 ifall en spelare inte har lämnat in fyra (4) giltiga scorekort under säsongen 2016.

Spelaren kan deltaga i Hangö Golf ry:s tävlingar, men spelar med handicap 0.

Medlems- och handicapskortet fås aktivt för säsongen 2017 genom att lämna in minst tre (3) scorekort. 

För att en medlems handicap hålls aktivt även under säsongen 2018, bör spelaren lämna in ytterligare minst fyra (4) nya scorekort under pågående säsong.

Om hcp är 0 – 4,4 bör man spela 18 hål. Om hcp är 4,5 – 54 räcker det med 9 håls resultat.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar.

Raimo Mustakangas, 040 – 509 4294
Tapio Järvinen, 050 – 541 9267

ShutDown