Kaptenens sida Toggle

tj
Hej alla golfvänner!

Säsongen 2019 närmar sig och bara frostnätterna är över, kan vi köra igång.

Golfreglerna har förändras rätt så mycket i år. Glädjande många medlemmar deltog i regelseminariet. De är nu i en nyckelposition för att överföra den nya informationen till andra spelare. Intressanta diskussioner kommer säkert att hållas under rundorna och i terrassparlamenten. Många tack till alla deltagare. Vi kommer att ordna ytterligare informationstillfällen om det behövs.

Årets tävlingskalender finns på Nexgolf. Vi försöker erbjuda mångsidiga spelformer så att ingen blir utanför. Vårt mål är att inspirera både egna medlemmar och gästspelare till en avslappnad samvaro och ännu förbättra den fina gemenskapen.

Ha en bra golfsäsong 2019

Tapio Järvinen
Kapten

Tel: 050 541 9267
E-mail: tapoi.j(at)kolumbus.fi

ShutDown