Juniorer Toggle

 

VERKSAMHETSPLAN 2019

Verksamhetens syfte

 • Få barn och ungdomar med i golfens värld.
 • Ge undervisning och träning i golfens grunder.
 • Ordna intressanta träningar, händelser och tävlingar åt juniorerna.
 • Bjuda gemensam verksamhet, tävlingar och övningar åt äldre juniorer.
 • Få till stånd bra juniorspelare, som sedan kan utvecklas till goda golfspelare som vuxna.
 • I verksamheten beaktas säkerheten, golfregler och etikett.

 

Verksamhet

 • Träningar för juniorer fr.o.m .5.2018 varje onsdag kl 18.00 (träningstidpunkten kan ändra under säsongen)
 • För skolelever ges möjlighet till ledd träning (skolgolf)
 • Aktiva juniorer bör betala medlemsavgiften på 45 € (under 21 åringar)

 

Tävlingar

 • Närspelstävlingar varje månad på rangen
 • Egna tävlingar för juniorer
 • Föreningens mästerskapstävling i augusti

 

Information

Information ges via våra hemsidor www.hangolf.fi och anslagstavlan på banan.

 

JUNIORER

Alla Hangö Golf rf:s medlemmar under 21 år är juniorer.

Medlemsavgiften för år 2019 är 45 €, juniorerna betalar inte anslutningsavgift. Obs, när du betalar medlemsavgiften, får du gratis den ovanstående träningen och försäkringen träder i kraft.

Medlemsavgiften betalas till Hangö Golf rf:s konto: Nordea Bank FI25 201238 000 11385.

Spelrätten för aktieägarens junior under 18 år är 50 € och för de övriga 100 €. Juniorer med spelrätt kan spela på Hangö golfbana så ofta de vill. Tiden bör alltid bokas via caddiemastern.

Juniorspelrätterna betalas till Oy Han-Golf Ab:s konto: Andelsbank FI66 5549 8320 0093 01.

JUNIORTRÄNINGAR 2019 PDF

ShutDown