HanGolfs 40-års jubileumsresa
Costa del Sol
29.2–7.3.2024

Förfrågningar och bokningar, kontakta Golf Passi 03 515 1007.
För mera information, kontakta Raimo Mustakangas 040 509 4294.