COVID-19 anvisningar

Kom ihåg god handhygien: Tvätta händerna med tvål då du kommer till golfbanan och tillräckligt ofta under din vistelse här. Ifall det inte finns tillgång till handtvätt, använd handdesinfektionsmedel. Desinfektionsmedel finns i klubbhuset, café och på rangen.

Kom ihåg avståndet till andra: Håll tillräckligt med avstånd till andra spelare och golfbanans personal både ute på banan och i klubbhuset.

Hosta och nys mot armvecket eller näsduk

Handskakning rekommenderas inte

Om du känner dig lite sjuk, stanna hemma!

  • I café får samtidigt vistas max 20 personer, inklusive personalen!
  • Vid köande, beakta säkerhetsavståndet!
  • Sittplatserna är enligt lagen begränsade till:
  • 12 personer inomhus
  • 60 personer på terassen
  • 6 personer i omklädningsrummet