40-års jubileumsskriften finns att hämta på klubbhuset!