Info och avgifter Toggle

OBS. Aktieägare/spelrättsinnehavare!

En aktie berättigar till en namngiven spelrätt per säsong eller kan bytas till 22 spelbiljetter (+5€ administrativ kostnad)

 • Om spelbiljetten används av spelrättsinnehavaren och/eller hans gästspelare i samma start, debiteras ingen administrativ kostnad på 5 €.
 • Han-Golf Oy Ab debiterar Administrativ kostnad 5 €, om spelbiljetten används av någon annan än spelrättsinnehavaren och/eller hans gästspelare i samma start. Avgiften betalas till Caddiemaster i samband med anmälning.

OBS. Medlemmar.

 • Spelarna måste vara beredda på att visa sin spelbiljett, Id-bevis eller aktienummer, om banpersonal frågar efter.
 • Hcp-kortet fås från hemklubben och medlemsavgiften är betald och att någon av följande kriterier uppfylls:
 • personen har spelrätt (aktie eller hyres) eller
 • en familjemedlem har aktie i Han-Golf Oy Ab eller
 • personen är Hangöbo eller sommarhangöbo eller
 • personen har avlagt GreenCard kurs på Hangö golfbana eller
 • annan särskild orsak (styrelsen kan bevilja medlemsskap efter ansökan)

Medlem som får sitt medlems-/handicapskort utan spelrätt, betalar greenfee!

Prislista säsongen 2017

Greenfee 38 € (dagsgreenfee) från 1.5.2017
Greenfee 48 € 15.6-15.8 (dagsgreenfee)
Greenfee 20 € junior under 18 år (dagsgreenfee)
Spelpaket, 8 biljetter totalt 280 €
Spelpaket, 22 biljetter totalt 280 €
Golfbil 25 € (18 hål), 15 € (9 hål) (pris/runda)

 • Med aktieägare/spelrättsinnehavare: 10 € rabatt på normal greenfee (5 € på 9 hål).
 • SGKY Förmånskort: -50 % på normal Greenfee/en gång (gäller ej rabatterade greenfee priser).
 • Golfpiste.com medlemskort: två spelare för en Greenfee (gäller ej rabatterade greenfee priser).
 • Hos oss går även Smartum liikuntasetelit, Edenred virikesetelit, Sporttipassi och Eazybreak Liikunta.

OBS! Starttiden bör avbokas minst 30 minuter före starttid. Ifall inte starttiden avbokas, debiteras normal greenfee för alla icke avbokade tider.

Medlemsavgift:

 • vuxna 80 € (22 år och äldre)
 • juniorer 45 € (21 år och yngre)

Det år en spelare fyller 22, räknas han/hon som vuxen.

Anslutningsavgift:

 • vuxna 0 €
 • juniorer 0 €

Hyresspelrätt vuxna: 690 euro (begränsat antal)

Hyresspelrätt juniorer:

 • aktieägares junior 18 år och yngre = 50 euro
 • aktieägares junior 19-21 år = 125 euro
 • aktieägares junior 22-25 år = 150 euro
 • ej aktieägares junior 18 år och yngre = 100 euro
 • ej aktieägares junior 19-21 år = 250 euro
 • ej aktieägares junior 22-25 år = 300 euro

Årsvederlag: 690 € (inneh.moms 10%)

Green Card kurs: 200 €

 

Mera information om betalningar och aktier nere på sidan!

Medlemsavgift

Medlem

 • Ingen anslutningsavgift
 • Medlemsavgift: 80 euro

Junior

 • Ingen anslutningsavgift
 • Medlemsavgift: 45 euro / år

Medlems- och anslutningsavgifter betalas till Hangö Golf rf:s konto: NORDEA: FI25 2012 3800 0113 85.

Dessutom skall medlemsblankett ifyllas. Den kan laddas nedan.

Obs: Aktier eller spelrätt FÅR EJ BETALAS på detta konto!

Medlemsärenden och medlemsavgifter sköts av Hangö Golf rf:

Ordförande Sanna Varjus, tel 040 505 6498
Verkställande direktör Lena Haanpää, tel 040-592 7717
Caddiemaster, tel 019-248 9357

Aktier och årsvederlag

A-aktie (ger rättighet till en namngiven spelrätt)

Årsvederlag: 690 euro (inkl. 10% moms)

Aktie- och årsvederlagsavgifter betalas till Han-Golf Oy Ab:s konto: ANDELSBANKEN: FI66 5549 8320 0093 01.

Kontaktperson vd Lena Haanpää 040-592 7717

Hyresspelrätt

Vuxen 690 euro (inkl 10% moms).

Junior hyresspelrätt (prisena inkl 10% moms)

 • aktieägares junior under 18 år = 50 euro
 • aktieägares junior 19-21 år = 125 euro
 • aktieägares junior 22-25 år = 150 euro
 • ej aktieägares junior under 18 år = 100 euro
 • ej aktieägares junior 19-21 år = 250 euro
 • ej aktieägares junior 22-25 år = 300 euro

Spelrättsavgifter betalas till Han-Golf Oy Ab:s konto:  ANDELSBANKEN: FI66 5549 8320 0093 01.
Kom ihåg att nämna juniorens namn då du betalar juniorspelrätten.

Spelrätter sköts av Han-Golf Oy Ab
Kontaktperson vd Lena Haanpää 040-592 7717

Green card

Green card kurs 200.00 €

– innehåller kurs och en rund på banan (med pro).

Kurstidtabell: se Golf Pro eller www.bamsegolf.fi

Golf Pro

Björn “Bamse” Schoultz
puh. +358-(0)500 404 611,
email: bamse.schoultz(at)bamsegolf.fi
www.bamsegolf.fi

Föreningens medlemsansökan:

> Ansökan

ShutDown