Tävlingskommittén Toggle

Tävlingskommittén 2017

Tapio Järvinen 📱 050 – 541 9267 (ordförande)
Raimo Mustakangas 📱 040 – 509 4294
Kari Lindfors 📱 040 – 560 0731

 

   • Tävlingskommittens huvudsakliga uppgift är att arrangera tävlingar och anskaffning av pris och liknande uppgifter.
   • Tävlingskommitten står också för de lokala reglerna, som ska vara inom ramarna för de allmänna golfreglerna.
   • Vi hjälper gärna till med arrangemang av företags- och sponsortävlingar.
   • Därtill sköter vi uppdateringarna av medlemmarnas HCP.
   • Scorekorten kan lämnas till caddiemastern på klubbhuset.

 

ShutDown