Ordförandes sida Toggle

 

Bästa golfare

Säsongen 2017 börjar med reformer. Vi får inte längre hcp-kortet i vår plånbok. Det bör i stället, i enlighet med tidens anda, laddas ned i telefonen eller ”paddan”. Den här nyheten behöver man inte frukta, eftesom man på den egna banan, samt i klubbhusen på andra orter i Finland, bör klara sig via de elektroniska register som föreningarna har till sitt förfogande. Personalen i vårt klubbhus har dock lovat att kopiera en pappersversion av hcp-kortet åt den som är i behov av ett sådant.

Föreningens årsmöte hölls i februari och då förändrades också styrelsens sammansättning. Under den följande två-års perioden fungerar undertecknad som ordförande, Heidi Fromholz som sekreterare, och som nya medlemmar i styrelsen verkar Helka Ruuska samt Veikko Savolainen. Som starka stöttepelare i styrelsen fortsätter Tetti Sommardahl, Vicke Friman, Yvonne Ducander-Ekholm samt Tapio Järvinen. Ett stort tack till Kari Lindfors, Leena Schütt och Raimo Mustakangas för ett välgjort- och långvarigt arbete i Hangö Golf r.f:s styrelse.

Finlands Golf-förbund fyllde 60 år, och det firades i samband en festgala i mars, samt uppmärksammas med en fest-tävling i sommar. Många evenemang på Hangö golfbana är också på kommande, så jag hoppas att alla föreningens medlemmar deltar aktivt i såväl tävlingar som i frivilliga arbetsinsatser, bl.a. inför den stora senior-tävlingen som ordnas under säsongen. Jag önskar er alla en framgångsrik säsong!

Sanna Varjus
Hangö Golf r.f:s ordf.
sanna.varjus@gmail.com

P.S I februari, nästa år, blir det igen lediga styrelseplatser, så om du vill vara med och påverka angående tävlingar eller övrig verksamhet, så anmäl ditt intresse i god tid till styrelsen.

ShutDown